Prenájom lešenia

Ponúkame prenájom, montáž, dovoz a odvoz lešenia na základe Vašich požiadaviek.

Cenník*

 
Plocha lešenia Doba prenájmu Siete**
7 dní 14 dní 1 mesiac
0 – 100 m2 0,20 € / m2 0,15 € / m2 0,10 € / m2 0,50 € / m2
101 – 300 m2 0,10 € / m2 0,09 € / m2 0,08 € / m2 0,50 € / m2
301 – 500 m2 0,08 € / m2 0,07 € / m2 0,06 € / m2 0,50 € / m2
501 a viac… 0,06 € / m2 0,055 € / m2 0,05 € / m2 0,25 € / m2

* Ceny prenájmu lešenia sú uvedené za 1 m2 / deň bez DPH.
** Cena prenájmu ochrannej siete na lešenie je za 1 m2 / na celú dobu prenájmu bez DPH.

Cena montáže, dovozu a odvozu lešenia sú dohodnuté individuálne podľa rozsahu prác a vzdialenosti stavby.