Predaj stavebného materiálu

Ponúkame stavebný materiál najmä: lepidlá, malty, penetračné nátery, interiérové a fasádne farby.