Obnova bytových domov

V súčasnosti prevláda snaha čo najviac znížiť spotrebu energie. Pri nových budovách sa jedná o stavbu nízko-energetických budov, pri existujúcich stavbách sa to rieši zateplením pri rekonštrukcii a obnove.

Preto sme od roku 2013 sústredili svoju snahu na sprofesionalizovaní ( zdokonalení ) sa v tomto segmente a od získania potrebných certifikátov a licencií sa venujeme profesionálnej obnove bytových domov prevažne na západnom Slovensku.