Rodinné domy

Realizujeme výstavbu a rekonštrukciu všetkých typov rodinných domov. Svoju pozornosť zameriavame na dôrazné dodržiavanie správnych technologických postupov a na kvalitu použitých materiálov. Pri realizáciách používame osvedčené materiály od špičkových európskych výrobcov s ktorými máme viacročné pracovné skúsenosti. Riadime sa heslom: dokonalé detaily tvoria dokonalý celok a ten sa musí čo najviac priblížiť predstavám a požiadavkám zákazníka.