Peter

Firma u nás vykonávala zateplenie činžiaku. Práce boli vykonané kvalitne, zistené nedostatky boli odstránené.